Satış Şartları

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar çerçevesinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır.

1.1.Alıcı: www.gulnatural.com sitesinde ödeme işlemini başarıyla gerçekleştiren, sipariş oluşturan ve ürünü satın alan kişilerin www.gulnatural.com sitesindeki teslimat bilgilerine yazdığı kişi/kuruluştur. (sözleşmede bundan böyle "ALICI" olarak anılacaktır)

1.1.1 Satıcı: www.gulnatural.com ; (sözleşmede bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır)

Firma Adı: Gül Ağaç Mobilya Sanayi Ticaret Ltd.

Firma Ünvanı: Gül Ağaç Mobilya Sanayi Ticaret Ltd.

ALICI iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşme konusu kişinin siparişi onaylaması durumunda sipariş bedelini ve varsa kargo ücreti, vergi gibi ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini, bu konu hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı şartlar, bunlara karşı yazılı açıklamaları ifade edecektir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

YASA: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan veya yapılması taahhüt edilen malın tedariki dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya sağlayıcı adına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya bunlardan yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI'nın internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden bir mal veya hizmeti talep eden gerçek veya tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI,

SÖZLEŞME: SATICI ile ALICI arasında akdedilen işbu sözleşme,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3. KONU

İşbu Sözleşme, nitelikleri ve satış fiyatı aşağıda belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda belirtilen;

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için ilan edilen fiyatlar, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

SATICI BİLGİSİ

Başlık
Adres
Telefon
Faks
E-posta

ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi
Teslimat adresi
Telefon
Faks
E-posta/kullanıcı adı

SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
E-posta/kullanıcı adı

  1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜN BİLGİLERİ
    Mal/Ürün/Ürün/Hizmet'in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI'ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Kampanya satıcı tarafından organize ediliyorsa ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için ilan edilen fiyatlar, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Ödeme Yöntemi ve Planı

Teslimat adresi

Teslim edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş tarihi

teslim tarihi

Teslimat Yöntemi

7.4. Ürün kargo bedeli olan kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
E-posta/kullanıcı adı
Fatura teslimi: Fatura siparişinin teslimi sırasında, sipariş ile birlikte fatura adresine.
Teslim edilecek.

9.GENEL HÜKÜM

9.1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. elektronik ortam. ALICI'nın; Ön Bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini, SATICI'nın ALICI'ya vereceği adresi mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce edindiğini, siparişi verilen ürünlerin temel özelliklerini, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak beyan eder. .

9.2. Sözleşme konusu her ürün, ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesi ön bilgiler bölümünde belirtilen süre içinde ALICI'nın veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir, 30 günlük yasal süreyi geçmemek kaydıyla. Bu süre içinde ürünün ALICI'ya teslim edilememesi halinde ALICI'nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, garanti belgeleri, varsa kullanım kılavuzları, iş için gerekli bilgi ve belgelerle birlikte teslim etmeyi ve gerekli işi yerine getirmeyi taahhüt eder. standartlara uygun, standartlara uygun, sağlam, her türlü kusurdan ari olarak. İşin yürütülmesi sırasında dikkatli ve öngörülü hareket etmeyi, hizmet kalitesini korumayı ve artırmayı, gerekli özen ve dikkati göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşme konusu ifa yükümlülüğü sona ermeden önce ALICI'ya bilgi vermek ve açık onayını almak şartıyla eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansız olması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini ve toplam bedelini en geç 30 gün içinde ALICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 14 gün.

9.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit edeceğini, sözleşme konusu ürün bedelinin herhangi bir nedenle ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI'nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

9.7. Sözleşme konusu ürünün tesliminden sonra ALICI'nın veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra, ALICI'nın kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız olarak kullanılması sonucunda, ürünün bedelinin ödenmemesi halinde, sözleşme konusu bedel ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmez. 3 gün içinde masrafları SATICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, öngörülemeyen hallerin ortaya çıkması gibi tarafların borçlarının ifasına engel ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler nedeniyle sözleşme konusu ürünün süresi içinde teslim edilememesi durumunda durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. , tarafların iradesi dışında olan. ALICI ayrıca SATICI'dan siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya engel ortadan kalkana kadar teslimat süresinin ertelenmesini talep etme hakkına sahiptir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde, ALICI'nın nakit olarak yaptığı ödemelerde ürün bedeli 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden itibaren 14 gün içinde ürün tutarı ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI'nın hesabına yansıması ortalama 2 ila 3 hafta sürebilmektedir. sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. ALICI'nın siteye kayıt formunda belirttiği veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla SATICI'ya ait adresi, e-posta adresi, sabit ve cep telefonu hatları ve sair iletişim bilgileri, iletişim, pazarlama, bilgilendirme ve sair amaçlarla ALICI'ya ulaşma hakkına sahiptir. ALICI işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI'nın yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Mal/hizmetin tesliminden sonra özenle korunması sorumluluğu ALICI'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile siparişte kullanılan kredi kartı hamili aynı kişi değilse veya ürün ALICI'ya teslim edilmeden önce siparişte kullanılan kredi kartıyla ilgili bir güvenlik açığı tespit edilirse SATICI, kimlik ve iletişim bilgilerini vermek zorundadır. kredi kartı hamilinin, siparişte kullandığı kredi kartının bir önceki aya ait ekstresi. veya ALICI'dan kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna dair yazı ibraz etmesini talep edebilir. ALICI, talebe konu bilgi/belgeleri temin edene kadar sipariş dondurulacak olup, yukarıda belirtilen taleplerinin 24 saat içinde karşılanmaması halinde SATICI'nın siparişi iptal etme hakkı saklıdır.

9.12. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle SATICI'nın uğrayacağı tüm zararları SATICI'nın derhal, nakden ve peşinen tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. bilgi.

9.13. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran ALICI'yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini, kamu düzenini bozacak, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, hukuka aykırı bir amaçla, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye, başkalarının hizmetlerden yararlanmasını engelleyen veya zorlaştıran faaliyetlerde (spam, virüs, truva atı vb.) faaliyette bulunamaz.

9.15. SATICI'ya ait internet sitesinde, SATICI'nın kontrolünde olmayan ve/veya başka üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine ve/veya diğer içeriklere link verilebilir. Bu linkler, ALICI'ya yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiş olup, herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen internet sitesinde yer alan bilgiler için herhangi bir garanti teşkil etmemektedir.

9.16. İşbu sözleşmede sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden üye, bu ihlalden dolayı şahsen ve cezai olarak sorumlu olacak ve SATICI'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Dahası; Bu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal etmesi halinde, SATICI'nın üyelik sözleşmesine aykırılık nedeniyle üyeye karşı tazminat talep etme hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; Mesafeli sözleşme, malın, ürünün kendisinin veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşun satışına ilişkin ise, teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde SATICI'ya bildirimde bulunmak kaydıyla, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanır. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde bu süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından doğan masraflar SATICI'ya aittir. ALICI işbu sözleşmeyi kabul etmekle cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün "Kişiye Ait Olduğu Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkı kullanılamaz." Bu hakkın kullanılması halinde,

a) ALICI veya kişiye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kesilen sipariş iadeleri kurumlar adına İADE FATURASI düzenlenmedikçe tamamlanamaz.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI'ya, 20 gün içinde ise malı iade etmekle yükümlüdür.
e) ALICI'nın kusuru nedeniyle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde mal veya ürünlerin usulüne uygun kullanılması nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI'nın isteği veya açıkça kişisel istekleri doğrultusunda hazırlanan iç çamaşırı, mayo ve bikini altı, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler (resim, isim ekleme vb.) teslimattan sonra ALICI tarafından ambalajı açılan, sağlık ve hijyene uygun olmayan ürünler, teslimattan sonra diğer ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Malın, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerin veya gayri maddi malların iadesi ALICI tarafından ambalajı açılmış ise, ses veya görüntü kayıtları, kitaplar, dijital içerikler, yazılım programları, veri kayıt ve veri depolama cihazları, bilgisayar sarf malzemeleri anında tüketiciye teslim edilir. g gol mümkün değil. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin olarak Yönetmelik uyarınca cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemelerinin (toner, kartuş, şerit vb.) iadesi için ambalajlarının açılmamış olduğunu, denenmemiş, sağlam. ve kullanılmamış olmaları gerekir.TEMERRÜT DURUMU VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yapması halinde temerrüde düşmesi halinde kart hamili banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka yasal yollara başvurabilir; doğacak masraf ve vekalet ücretlerini ALICI'dan talep edebilir ve her halükarda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, SATICI'nın doğacak zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. borcun gecikmeli ifasına.

YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda, tüketici sorunlarında, tüketicinin yerleşim yeri veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki şikayet ve itirazlar, aşağıda kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde, hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine yapılacaktır. Parasal limite ilişkin bilgiler aşağıdadır:

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ilişkin ödemeyi yaptığında işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin yerine getirilmesinden önce işbu sözleşmenin ALICI tarafından sitede okunduğuna ve kabul edildiğine dair teyit almak için gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.